Brukervilkår og personvern

Vilkår for bruk av Cope

Cope sin nettside, apper og de tjenester du kan bestille gjennom cope.no («Tjenesten») leveres av Coperiosenteret AS, org. nr. 985 311 013, Olav Tryggvasons gate 24, 7011 Trondheim, tel.: +47 95090383, referert til som «Cope» eller «vi». Den som bruker Tjenesten betegnes i det følgende som «Bruker» eller «du». Ved å ta i bruk Tjenesten og/eller ved å kjøpe produkter gjennom Tjenesten, aksepterer du disse vilkårene automatisk. Ved å laste ned Cope-appen fra App Store eller Google Play godtar du også vilkårene til App Store eller Google Play. Ved å gjennomføre betalingen via Vipps godtar du vilkårene til Vipps AS. For informasjon om behandling av dine helse- og personopplysninger i Tjenesten vår, se vår Personvernerklæring. For mer informasjon om vilkårene til enten Vipps AS, Google Play eller App Store, henviser vi til deres respektive hjemmesider.

Informasjon om Tjenesten

Cope har utviklet Tjenesten for å gjøre psykologisk helsehjelp og/eller råd fra eksperter lettere tilgjengelig for alle. Dette gjøres ved å tilby en trygg plattform for digital kontakt med autoriserte psykologer og fageksperter. I tillegg inneholder plattformen informasjon om forskjellige temaer, skrevet med formål om å øke forståelsen av psykiske lidelser og utfordringer man møter i hverdagslivet.

Gjennom Tjenesten kan du bestille to typer digitale behandlingstimer med autoriserte psykologer eller eksperter, 1) Psykologiske behandlingstimer («Behandlingstimer») og 2) Drop-in timer («Drop-in timer»).
Gjennom Behandlingstimer kan du gjennomføre digitale behandlingstimer som tilsvarer til vanlige, fysiske behandlingstimer med en autorisert psykolog. Gjennom Drop-in timer kan du bestille og gjennomføre digitale møter med enten psykologer eller eksperter.
Tjenesten er ikke ment for akutt medisinske eller psykiske nødsituasjoner. Hvis det oppstår en akutt eller alvorlig situasjon som trenger hjelp fra helsepersonell: ring nødtelefon 113 i Norge eller 112 i Europa, eller nødnummeret i landet der du befinner deg.

Ansvar for Tjenesten

Ved bruk av Cope sin tjeneste forstår og godtar Brukeren at Tjenesten er tilgjengelig «som den er»- og «slik den fremstår»-basis. Cope påtar seg ikke noe ansvar for juridiske eller økonomiske hendelser eller resultater relatert til tjenester som oppnås gjennom bruk av Tjenesten.
Cope påtar seg intet ansvar for innhold som Brukeren publiserer i Tjenesten. Brukeren står derfor ansvarlig for opplysninger som blir oppgitt til Tjenesten, også under Behandlingstime(r)

Cope tar ikke ansvar for at Tjenesten er utilgjengelig når dette skyldes problemer eller feil knyttet til Brukerens maskinvare, utstyr, nettverk, programvare eller problemer eller feil i en tredjeparts programvare. Cope tar heller ikke ansvar for andre omstendigheter som Brukeren er ansvarlig for i henhold til disse vilkårene, og ved sikkerhetsangrep som oppstår til tross for at Cope har etablert særskilte sikkerhetstiltak for å forhindre virus eller hacking. Cope tar ikke ansvar for omstendigheter som ligger utenfor Copes kontroll (force majeure).

Cope er ansvarlig for innholdet på nettsiden og i appen. Psykologer og fageksperter som yter behandlingstimene har et lovfestet og personlig ansvar for at behandlingene tilfredsstiller krav til faglig forsvarlighet.
Cope er også ansvarlig for å tilrettelegge for at psykologene kan overholde alle forpliktelser ifølge norsk lov, blant annet ved å yte tilgang til journalsystemet ‘Psykbase’.

Grunnleggende krav til Brukere

Du må ha norsk BankID for å bestille og gjennomføre Behandlingstimene, slik at Copes psykologene kan identifisere deg i journalføringene. Du trenger ikke å identifisere deg selv gjennom BankID dersom du bestille Drop-in timer; du kan være anonym ved å bruke referansekoden du får etter bestillingen. Det er ikke mulig for oss til å spore din referansekode til dine personopplysninger, men den skal lagres midlertidig som ‘cookie’ på nettleseren din. Referansekoden skal kun brukes til å verifisere at du har betalt for én Drop-in time i Copes applikasjon. Du er selv ansvarlig for å legge til referansekoden i applikasjonen vår på kontoen din. Det anbefales å taste inn referansekoden i Cope-appen direkte etter du har fått bestillingen din godkjent, appen lagrer den etter inntasting.

For å bestille og gjennomføre alle typer videotimer av Tjenesten, må du ha fylt 16 år. Personer som ikke har fylt 16 år kan kun bruke Tjenesten gjennom en forelders eller verges brukerkonto. I så fall godtar forelderen eller vergen som konto brukes at Cope sitt personell gjennomfører timen med personen under 16 år. Når det handler om Behandlingstimer, skal psykologen opprette en egen journal for personen helsehjelpen ytes for.

Du er ansvarlig for at de opplysningene du selv har oppgitt på din konto i Tjenesten til enhver tid er korrekte og oppdaterte. Du er ansvarlig for å kontakte oss ved feil dersom du ikke klarer til å oppdatere opplysningene dine selv. En brukerkonto er personlig, og du er selv ansvarlig for å holde påloggingsinformasjon hemmelig og at kontoen din ikke blir brukt av noen andre, unntatt dersom du tillater barna dine -som har ikke fylt 16 år- å bruke kontoen din.

For å gjennomføre digitale videomøter, må du ha tilgang til internett og tilstrekkelig kapasitet på linjen som overfører kommunikasjon i nettverket. Hvis ikke vil du kunne oppleve dårlig kvalitet på lyd og/eller bilde under de digitale møtene. Dette kan føre til at det digitale møtet ikke kan gjennomføres.

Ikke tillatt bruk

Misbruk av Tjenesten er ikke tillatt. Dette betyr blant annet at du ikke kan utnytte Tjenesten for kommersielle eller egne mål, hindre eller forstyrre Tjenesten, bruke Tjenesten til å spre virus, skaffe deg tilgang til Tjenesten ved å bruke metoder som ikke omfattes av brukergrensesnittet og instruksjonene for bruk av Tjenesten, kontakte Copes ansatte gjennom private kanaler, utvise skandaliserende, diskriminerende eller på annen måte ufin atferd når du bruker Tjenestene, filme digitale møter eller på noen måte bidra til å spre slik informasjon, bruke informasjon innhentet gjennom Tjenesten for forskning uten vår eksplisitte tillatelse eller utnytte Tjenesten i strid med lovgivningen.

Misbruk eller mistanke om misbruk av Tjenesten som beskrevet ovenfor kan medføre sperring og/eller sletting av din konto, og juridiske skritt. Ved sletting av brukerkonto vil dine personopplysninger fortsatt være lagret i pasientjournalen vår (Psykbase) dersom du har mottatt Behandlingstimer tidligere. Likevel har du fremdeles alle rettigheter som beskrevet i den norske helse- og personvernlovgivningen.
Dersom du har fått din konto slettet i henhold til denne bestemmelsen, kan du ikke opprette ny konto uten eksplisitt godkjenning fra den øverst ansvarlige ansatte i Cope. Dersom misbruk eller andre brudd på disse vilkårene har resultert i et økonomisk tap for Cope eller sine ansatte, vil Cope kunne kreve at tapet erstattes.

Rettigheter til Tjenestene

Brukeren får ingen eierskap til eventuelle immaterielle rettigheter i Tjenesten eller innholdet du får tilgang til. Du kan kun bruke innhold fra Tjenesten etter eksplisitt tillatelse fra Cope. Disse vilkårene gir deg ikke rett til å bruke merkevarer eller logoer som inngår i Tjenesten.

Priser og betaling

Det koster 1150 kr for en psykologtime på 45 minutter hos Cope. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader for å benytte tjenesten. For å kunne benytte seg av tjenesten er man nødt til å laste ned en Cope app, dette er gratis.
Videre gjør vi deg oppmerksom på at bruk av Tjenesten krever internettilgang, noe som kan være underlagt tilleggsgebyrer fra en ekstern operatør.

Ved bestilling av en behandlingstime vil det aktuelle beløpet bli reservert gjennom betalingstjenesten til Vipps. Brukere kan ikke starte timen før den tilsvarende betalingen er reservert. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren og beløpet har blitt reservert.
Avtalen er ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet på nettsiden som skyldes Cope. Ved feil under betalingsprosessen har både Cope og Brukeren rett til å få refundert det manglende beløpet. Vi ber deg å ta kontakt via hei@cope.no snarest mulig dersom du har lagt merke til feil under eller etter betalingsprosessen. Vipps AS er ansvarlig for alle (ut)betalingsprosessene, mens Cope er ansvarlig for korrekt innhold på nettsiden og appen.

Avbestilling

Avbestilling eller flytting av behandlingstime kan skje kostnadsfritt 24 timer før konsultasjonen skal avholdes. Ved mindre enn 24 timer til behandlingstimen vil timen bli belastet i sin helhet. Drop in timer refunderes ikke. For å flytte eller avbestille konsultasjon, send epost til hei@cope.no.

Sletting av brukerkonto

Du kan slette din brukerkonto når som helst. Dersom du sletter din brukerkonto, vil dine person- og helseopplysninger relatert til dine tidlige Behandlingstimer fortsatt være lagret i pasientjournalen vår. Du har fortsatt alle rettigheter etter helse- og personvernlovgivningen i behold.

Oppdateringer og endringer

Cope forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Tjenesten. Viktige endringer av produktene eller vilkårene våre vil bli annonsert på Copes nettside og/eller app.
De gjeldende vilkårene vil til enhver tid være tilgjengelige i appen og på våre hjemmesider. Dersom disse vilkårene ikke aksepteres er det brukerens ansvar å slette brukerkontoen.

Klagerett

Ønsker du å klage på Tjenesten, kan du kontakte oss direkte på hei@cope.no. I så fall ber vi deg om å skrive oss en epost med å gi en fullstendig beskrivelse av klagen eller problemet.

Gjeldende lover

Norsk lov gjelder for disse vilkårene. Ved bruk av Tjenesten samtykker du til jurisdiksjon for norske domstoler og gir avkall på retten til å hevde uegnet verneting.

Coperiosenteret AS, oppdatert: 28. mars 2022Retningslinjer for personvern

Cope leveres av Coperiosenteret AS («Cope» eller «vi»). Denne Personvernerklæringen inneholder informasjon om behandling av helse- og personopplysninger i tilknytning til de helsetjenestene som ytes gjennom Copes nettside, applikasjon, og digitale møter og produkter, som selges på plattformen (heretter omtalt som "Tjenesten"). Den som bruker Tjenesten betegnes i det følgende som «Bruker» eller «du». For met informasjon om våre generelle vilkår henvise vi deg til Vilkårene våre.
Cope og sitt helsepersonell er dataansvarlig for helse- og personopplysninger som behandles i tilknytning til Tjenesten. Hvis du har spørsmål til Personvernerklæringen, ber vi deg å ta kontakt med oss gjennom info@cope.no.

Informasjon som innhentes automatisk

Cope sin Tjeneste kan automatisk innhente følgende informasjon
IP adresse til enheten du bruker og URL fra siden du kom fra og går videre til etter Tjenesten.
Opplysninger om transaksjoner som du utfører ved bruk av Tjenesten.

Hva vi bruker informasjonen til

Informasjonen som blir innhentet brukes til å utvikle, forbedre og beskytte Tjenesten. For å sikre Tjenestens funksjonalitet og sikkerhet, administrering av Tjenesten, kunne kommunisere og optimalisere Tjenesten til brukeren, samt forhindre og oppspore svindel og annet misbruk.

Vi verken selger, leier, leier ut eller på annen måte avslører personopplysninger knyttet til våre registrerte brukere til tredjeparter, med mindre det er;
betalingsbehandlere og datalagringstilbydere, som gjør oss i stand til å tilby deg Tjenesten
offentlige myndigheter hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det eller hvis vi må beskytte våre rettigheter eller tredjeparts rettigheter.

Dine rettigheter

Du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har om deg: Hvis du ønsker å vite hvilke personopplysninger vi har om deg, vennligst kontakt oss på hei@cope.no
Du har også rett til å få ufullstendige og uriktige personopplysninger korrigert, slettet eller oppdatert. Dette kan du gjøre selv ved å logge på din brukerkonto eller ved å ta kontakt på hei@cope.no

Datasikkerhet

Din sikkerhet er veldig viktig for oss. Vi følger personvernopplysningsloven og har etablert regler og rutiner for å beskytte dine opplysninger. All data blir kryptert og lagret i Microsoft Azure, som er godkjent av norske myndigheter for lagring av helsedata for norske innbyggere. Sensitive opplysninger er ikke tilgjengelig for andre enn psykolog og Bruker.
Selve journalen føres i eget fagsystem (Psykbase). Dette er det samme systemet som brukes for fysisk konsultasjon. Medisinsk informasjon er dermed ikke lagret i systemet som utfører videosamtalen.

Overføring av Personopplysninger til utlandet

Alle personopplysninger og sensitive personopplysninger driftes av servere som befinner seg i EU/EØS. Personopplysninger og sensitive personopplysninger vil aldri driftes av servere som befinner seg utenfor EU/EØS.

Endringer i Retningslinjer for personvern

Av og til kan vi gjøre endringer i retningslinjer for personvern. Du kan se at det har blitt foretatt endringer i retningslinjer for personvern ved å se under “Sist oppdatert” nederst på siden.

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med Cope sin Tjeneste.


Coperiosenteret AS, oppdatert: 01. januar 2020